Leestoets A1 & A2

Wat is uw taalniveau van het Nederlands? A1 of A2? Doe de test!

Start direct de toets!

Op deze website maakt u een taaltoets.
De toets meet uw leesvaardigheid van het Nederlands.

U krijgt na afloop van de toets uw taalniveau op leesvaardigheid te zien:

  1. Onder niveau A1
  2. Niveau A1
  3. Niveau A2

De uitslag van deze toets geeft u een betrouwbare indicatie over uw slagingskansen voor het inburgeringsexamen op de niveaus A1 en A2.

Deze toets is ontwikkeld door Ad Appel Taaltrainingen.
Op de toets rust copyright 2013-2020.

Succes!

Ad Appel